Usage statistics for v2202001112289107119

Summary Period: September 2020
Generated 22-Sep-2020 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2020
Total Hits 556
Total Files 401
Total Pages 535
Total Visits 127
Total kB Files 670
Total Unique Sites 110
Total Unique URLs 14
Total Unique Referrers 27
Total Unique User Agents 100
. Avg Max
Hits per Hour 11 54
Hits per Day 278 426
Files per Day 200 301
Pages per Day 267 412
Sites per Day 55 95
Visits per Day 63 106
kB Files per Day 335 467
Hits by Response Code
Code 200 - OK 72.12% 401
Code 400 - Bad Request 2.52% 14
Code 404 - Not Found 25.36% 141

Daily usage for September 2020

Daily Statistics for September 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F
21 426 76.62% 301 75.06% 412 77.01% 106 83.46% 95 86.36% 467 69.69%
22 130 23.38% 100 24.94% 123 22.99% 22 17.32% 24 21.82% 203 30.31%

Hourly usage for September 2020

Hourly Statistics for September 2020
Hour Hits Files Pages kB F
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 10 20 3.60% 8 17 4.24% 9 19 3.55% 13 27 3.98%
1 12 24 4.32% 10 21 5.24% 12 24 4.49% 35 70 10.43%
2 9 18 3.24% 7 14 3.49% 8 17 3.18% 14 28 4.11%
3 13 26 4.68% 7 14 3.49% 12 25 4.67% 13 26 3.92%
4 6 12 2.16% 5 11 2.74% 5 11 2.06% 8 16 2.40%
5 12 25 4.50% 9 19 4.74% 11 22 4.11% 15 31 4.58%
6 9 19 3.42% 8 16 3.99% 9 19 3.55% 11 21 3.16%
7 24 48 8.63% 9 19 4.74% 23 47 8.79% 22 44 6.54%
8 12 25 4.50% 9 19 4.74% 12 24 4.49% 13 27 3.98%
9 11 22 3.96% 8 17 4.24% 10 21 3.93% 13 26 3.82%
10 9 19 3.42% 7 15 3.74% 9 18 3.36% 11 22 3.24%
11 9 18 3.24% 6 13 3.24% 9 18 3.36% 10 21 3.13%
12 9 18 3.24% 7 15 3.74% 8 17 3.18% 11 22 3.30%
13 10 20 3.60% 8 17 4.24% 10 20 3.74% 13 26 3.85%
14 11 23 4.14% 9 19 4.74% 11 22 4.11% 14 28 4.18%
15 13 26 4.68% 11 23 5.74% 13 26 4.86% 15 30 4.43%
16 27 54 9.71% 11 22 5.49% 26 52 9.72% 23 45 6.74%
17 9 18 3.24% 7 15 3.74% 9 18 3.36% 10 19 2.89%
18 10 21 3.78% 9 18 4.49% 10 20 3.74% 16 33 4.88%
19 10 21 3.78% 7 15 3.74% 10 21 3.93% 11 22 3.23%
20 9 18 3.24% 7 15 3.74% 8 17 3.18% 10 21 3.08%
21 11 22 3.96% 8 17 4.24% 10 21 3.93% 12 23 3.46%
22 8 16 2.88% 7 15 3.74% 8 16 2.99% 10 21 3.07%
23 11 23 4.14% 7 15 3.74% 10 20 3.74% 12 24 3.63%

Top 14 of 14 Total URLs
# Hits kB F URL
1 372 66.91% 498 74.27% /
2 5 0.90% 9 1.40% /froxlor/
3 4 0.72% 2 0.37% /deactivated/
4 3 0.54% 10 1.47% /html/
5 3 0.54% 17 2.55% /webalizer/usage_202008.html
6 2 0.36% 3 0.50% /webalizer/
7 2 0.36% 11 1.58% /webalizer/usage_202001.html
8 2 0.36% 11 1.60% /webalizer/usage_202003.html
9 2 0.36% 11 1.62% /webalizer/usage_202004.html
10 2 0.36% 11 1.67% /webalizer/usage_202006.html
11 1 0.18% 6 0.93% /webalizer/usage_202002.html
12 1 0.18% 6 0.87% /webalizer/usage_202005.html
13 1 0.18% 6 0.88% /webalizer/usage_202007.html
14 1 0.18% 6 0.85% /webalizer/usage_202009.html

Top 10 of 14 Total URLs By kB F
# Hits kB F URL
1 372 66.91% 498 74.27% /
2 3 0.54% 17 2.55% /webalizer/usage_202008.html
3 2 0.36% 11 1.67% /webalizer/usage_202006.html
4 2 0.36% 11 1.62% /webalizer/usage_202004.html
5 2 0.36% 11 1.60% /webalizer/usage_202003.html
6 2 0.36% 11 1.58% /webalizer/usage_202001.html
7 3 0.54% 10 1.47% /html/
8 5 0.90% 9 1.40% /froxlor/
9 1 0.18% 6 0.93% /webalizer/usage_202002.html
10 1 0.18% 6 0.88% /webalizer/usage_202007.html

Top 8 of 8 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 372 66.91% 56 84.85% /
2 5 0.90% 2 3.03% /froxlor/
3 3 0.54% 2 3.03% /html/
4 3 0.54% 2 3.03% /webalizer/usage_202008.html
5 4 0.72% 1 1.52% /deactivated/
6 2 0.36% 1 1.52% /webalizer/usage_202001.html
7 2 0.36% 1 1.52% /webalizer/usage_202003.html
8 2 0.36% 1 1.52% /webalizer/usage_202006.html

Top 9 of 9 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 372 66.91% 74 86.05% /
2 4 0.72% 3 3.49% /deactivated/
3 5 0.90% 2 2.33% /froxlor/
4 3 0.54% 2 2.33% /webalizer/usage_202008.html
5 3 0.54% 1 1.16% /html/
6 2 0.36% 1 1.16% /webalizer/usage_202001.html
7 2 0.36% 1 1.16% /webalizer/usage_202004.html
8 2 0.36% 1 1.16% /webalizer/usage_202006.html
9 1 0.18% 1 1.16% /webalizer/usage_202009.html

Top 30 of 110 Total Sites
# Hits Files kB F Visits Hostname
1 248 44.60% 248 61.85% 372 55.55% 1 0.79% 205.204.73.51
2 29 5.22% 2 0.50% 13 1.90% 2 1.57% 35.238.252.69
3 26 4.68% 0 0.00% 12 1.72% 1 0.79% 89.248.174.11
4 22 3.96% 22 5.49% 33 4.93% 2 1.57% 37.209.171.118
5 18 3.24% 15 3.74% 62 9.30% 3 2.36% 216.18.204.199
6 18 3.24% 18 4.49% 27 4.03% 1 0.79% 84.54.153.30
7 11 1.98% 0 0.00% 5 0.79% 1 0.79% 62.210.149.60
8 7 1.26% 7 1.75% 10 1.44% 2 1.57% 35.205.219.55
9 6 1.08% 4 1.00% 4 0.57% 2 1.57% 46.246.122.91
10 5 0.90% 0 0.00% 0 0.00% 5 3.94% 185.217.1.114
11 4 0.72% 2 0.50% 2 0.36% 2 1.57% 115.78.7.165
12 4 0.72% 2 0.50% 2 0.36% 2 1.57% 158.140.172.123
13 4 0.72% 0 0.00% 2 0.27% 2 1.57% 35.239.58.193
14 4 0.72% 4 1.00% 0 0.07% 2 1.57% ::1
15 3 0.54% 2 0.50% 2 0.28% 1 0.79% 108.60.212.173
16 3 0.54% 2 0.50% 2 0.28% 1 0.79% 115.87.165.197
17 3 0.54% 2 0.50% 2 0.26% 1 0.79% 138.128.16.186
18 3 0.54% 2 0.50% 2 0.28% 1 0.79% 145.239.209.0
19 3 0.54% 2 0.50% 2 0.28% 1 0.79% 149.3.170.210
20 3 0.54% 2 0.50% 2 0.28% 1 0.79% 178.175.132.71
21 3 0.54% 0 0.00% 1 0.20% 2 1.57% 185.191.171.12
22 3 0.54% 0 0.00% 1 0.20% 2 1.57% 185.191.171.4
23 3 0.54% 0 0.00% 1 0.20% 2 1.57% 185.191.171.9
24 3 0.54% 2 0.50% 2 0.26% 1 0.79% 192.186.181.158
25 3 0.54% 2 0.50% 2 0.27% 1 0.79% 196.245.255.189
26 3 0.54% 2 0.50% 2 0.28% 1 0.79% 5.189.185.93
27 3 0.54% 2 0.50% 2 0.28% 1 0.79% 59.27.101.80
28 3 0.54% 2 0.50% 11 1.68% 1 0.79% 78.46.61.245
29 3 0.54% 2 0.50% 2 0.28% 1 0.79% 84.17.51.106
30 3 0.54% 2 0.50% 1 0.20% 3 2.36% 94.102.51.119

Top 10 of 110 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F Visits Hostname
1 248 44.60% 248 61.85% 372 55.55% 1 0.79% 205.204.73.51
2 18 3.24% 15 3.74% 62 9.30% 3 2.36% 216.18.204.199
3 22 3.96% 22 5.49% 33 4.93% 2 1.57% 37.209.171.118
4 18 3.24% 18 4.49% 27 4.03% 1 0.79% 84.54.153.30
5 29 5.22% 2 0.50% 13 1.90% 2 1.57% 35.238.252.69
6 26 4.68% 0 0.00% 12 1.72% 1 0.79% 89.248.174.11
7 2 0.36% 2 0.50% 11 1.68% 2 1.57% 54.36.148.195
8 3 0.54% 2 0.50% 11 1.68% 1 0.79% 78.46.61.245
9 7 1.26% 7 1.75% 10 1.44% 2 1.57% 35.205.219.55
10 2 0.36% 1 0.25% 6 0.92% 1 0.79% 185.191.171.14

Top 27 of 27 Total Referrers
# Hits Referrer
1 181 32.55% - (Direct Request)
2 45 8.09% https://doska.info/item/add
3 38 6.83% http://www.yayeet.org/
4 36 6.47% http://www.yayeet.org
5 33 5.94% https://znakomstva.online/
6 31 5.58% https://m.xn--80ajb3cbbb.xn--p1ai/
7 31 5.58% https://m.znakomstva.online/
8 24 4.32% https://www.google.ru/search
9 24 4.32% https://xn--80ajb3cbbb.xn--p1ai/
10 21 3.78% https://careprost.org/
11 16 2.88% https://doska.info/sitemap/
12 13 2.34% https://doska.info/kuplu-kationit-anionit-sulfougol-5230.html
13 13 2.34% https://doska.info/poluchite-kredit-do-8-mln-za-chas-bez-predoplat-i-zaloga-8773.html
14 11 1.98% https://znakomstva.online/gorod/
15 10 1.80% https://znakomstva.online/gorod/sankt-peterburg
16 8 1.44% https://znakomstva.online/gorod/moskva
17 8 1.44% https://znakomstva.online/videochat
18 4 0.72% http://93.177.65.214:80/admin/login.asp
19 1 0.18% http://93.177.65.214:80/login_inter.asp
20 1 0.18% https://bestwebber.ru/tekstovye-obiavleniia-google-ads-bydyt-pokazyvatsia-v-rezyltatah-poiska-youtube/
21 1 0.18% https://ilovediscovery.ru/page/tihiy-okean-ostrova-kuka-o-m
22 1 0.18% https://navigatorlaw.ru/zakon/zk_11_3/
23 1 0.18% https://rt-milk.ru/product/vanna-samopressovaniya-dlya-proizvodstva-tvoroga-vs-1
24 1 0.18% https://sanitarywork.ru/i.php
25 1 0.18% https://svddb.ru/price/uslugi/bany/
26 1 0.18% https://tasmed.ru/sesaesid/lacigolocno_sesaesid/index_dilpt25_dicer1363.html
27 1 0.18% https://zhit-budete.ru/oprosy/kak-chasto-vy-byvaete-u

Top 11 of 11 Total Search Strings
# Hits Search String
1 4 16.67% https://careprost.org/
2 3 12.50% https://m.xn--80ajb3cbbb.xn--p1ai/
3 3 12.50% https://xn--80ajb3cbbb.xn--p1ai/
4 3 12.50% https://znakomstva.online/
5 3 12.50% https://znakomstva.online/videochat
6 2 8.33% https://doska.info/item/add
7 2 8.33% https://znakomstva.online/gorod/sankt-peterburg
8 1 4.17% https://doska.info/poluchite-kredit-do-8-mln-za-chas-bez-predoplat-i-zaloga-8773.html
9 1 4.17% https://m.znakomstva.online/
10 1 4.17% https://znakomstva.online/gorod/
11 1 4.17% https://znakomstva.online/gorod/moskva

Top 15 of 100 Total User Agents
# Hits User Agent
1 28 5.04% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
2 26 4.68% ZmEu
3 24 4.32% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
4 22 3.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
5 21 3.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
6 18 3.24% Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1)
7 15 2.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
8 13 2.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
9 12 2.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
10 11 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
11 11 1.98% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
12 10 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
13 9 1.62% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
14 9 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
15 9 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36

Usage by Country for September 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F Country
1 556 100.00% 401 100.00% 670 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23